Globaliseringskonferansen 2021

Arrangementsinformasjon

Stedet for deg som vil forstå og forandre verden!

Tre dager med politikk, musikk, samfunnskritikk, kunst, teater, film, fest og fellesskap!

Hovedtema i 2021 er SOLIDARITET: Hvordan skaper vi solidaritet heller enn splittelse i krisetider? Og hvem er ansvarlig for å løfte det globale perspektivet?

Globaliseringskonferansen er en møteplass for alle som er interesserte og engasjerte i samfunn, politikk, kultur og internasjonale spørsmål. For deg som vil ha en verden der mennesker og miljø veier tyngre enn økonomiske hensyn.

Konferansen består av en rekke forskjellige arrangementer, som foredrag, seminarer, debatter, konserter, skuespill, utstillinger og verksteder. Det er aktiviteter for alle aldersgrupper og kunnskapsnivå, eget barneprogram og ungdomsprogram. Se www.globalisering.no

 Arrangementet finansieres med støtte fra Oslo kommune, Erasmus+: Aktiv Ungdom, Kulturrådet, Bydel Grünerløkka, Fagforbundet, For velferdsstaten og våre 71 flotte medlemsorganisasjoner.

Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges Sosiale Forum, en allianse av 71 norske organisasjoner som er forent i kampen for en verden der mennesker, samfunn og miljø går foran økonomisk vinning.

En annen verden er nødvendig, en annen verden er mulig! 


kulturkirkenjakob
kulturkirken
politikk
globalisering
aktivisme
student
doga
musikk
kunst
verksted
fred
miljø
rettferdighet
konferanse
festival
workshop

Restriksjoner

Redusert pris: ungdom, student, honnør, ufør, ulønnet, lavtlønnet.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes som hovedregel ikke.

Byrådet støtter Globaliseringskonferansen over Oslo kommunes driftsbudsjett. Det er vi meget takknemlige for!
Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom