Globaliseringskonferansen 2020

Arrangementsinformasjon

GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2020

🚀 Stedet for deg som vil forstå og forandre verden!


Det blir tre dager med politikk, musikk, samfunnskritikk, kunst, teater, film, fest og fellesskap!

Det siste tiåret har folk verden over satt rekord i antall fredelige demonstrasjoner. Samtidig ser vi lite til handling som imøtekommer de enorme utfordringene vi står overfor.

Maktubalansen i verden øker stadig. De som har minst er dårligst rustet til å takle klimaendringene, mens de økonomiske forskjellene øker og mange holdes utenfor de demokratiske arenaene.

Temaet for årets konferanse er "Fra krise til kamp". Hvordan organiserer vi oss for å skape endring?

Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted. En møteplass for alle som er interesserte og engasjerte i samfunn, politikk, kultur og internasjonale spørsmål. For deg som vil ha en verden der mennesker og miljø veier tyngre enn økonomiske hensyn - av aktivister fra verden over.

kulturkirkenjakob
kulturkirken
politikk
globalisering
aktivisme
student
doga
musikk
kunst
verksted
fred
miljø
rettferdighet
konferanse
festival
workshop

Restriksjoner

Redusert pris: ungdom, student, honnør, ufør, ulønnet, lavtlønnet, blakk, du vet. Kjøp den billetten som passer deg best, vi legger oss ikke bort i hvilken pris du betaler, eller hvorfor.

Byrådet støtter Globaliseringskonferansen over Oslo Kommunes driftsbudsjett. Det er vi meget takknemlige for!