Globaliseringskonferansen 2020

Arrangementsinformasjon

Årets store fysiske Globaliseringskonferanse måtte avlyses pga covid-19, så vi går digitalt, men vi vil ha et fysisk dagsarrangement fredag 4. september på Månefisken.

GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2020

🚀 Stedet for deg som vil forstå og forandre verden!


Det siste tiåret har folk verden over satt rekord i antall fredelige demonstrasjoner. Samtidig ser vi lite til handling som imøtekommer de enorme utfordringene vi står overfor.

Maktubalansen i verden øker stadig. De som har minst er dårligst rustet til å takle klimaendringene, mens de økonomiske forskjellene øker og mange holdes utenfor de demokratiske arenaene.

Temaet for årets konferanse er "Fra krise til kamp". Hvordan organiserer vi oss for å skape endring?

Årets Globaliseringskonferanse blir en annerledes konferanse med arrangementer rundt om i landet, på stream og en dagskonferanse på Månefisken 4. september 13:30-22:00.

Under dagskonferansen vil det være tre panelsamtaler og en avsluttende konsert. 

Temaene for panelsamtalene er:

- "Krise, demokrati og sosiale bevegelser: Hvor står vi etter Covid-19?"

- "Klimakrisen: Sammen for en grønn fremtid" 

- "Globalisering i den digitale verden: Stordata, teknologigiganter og motmakt"


Personer som kommer for å snakke på årets konferanse inkluderer blant annet: Vanessa Nakate, Michael Roberts, Jamie Margolin, Sofie Nordvik, Karen O'Brien, Ingrid Kvangroven, Parminder Singh, Sahar Vardi, Anja Bakke Riise og Jon Kristian Vestre.

Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted. En møteplass for alle som er interesserte og engasjerte i samfunn, politikk, kultur og internasjonale spørsmål. For deg som vil ha en verden der mennesker og miljø veier tyngre enn økonomiske hensyn - av aktivister fra verden over.


-- Grunnet dagens situasjon blir det en annerledes konferanse i år og vi selger her kun billetter til fredag 4. september. Resten av programmet kan følges gratis på stream eller fysisk rundt om i landet. Se globalisering.no/program for mer informasjon. --

politikk
konferanse
foredrag
debatt
samtale
miljø
rettferdighet
fred
globalisering
demokrati

Restriksjoner

Alle deltakere på arrangementet må følge de gjeldende påbud og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Konferansen er støttet av Fritt Ord.