page view image

Globaliseringskonferansen 2022

EVENT INFORMATION
event image


Globaliseringskonferansen 2022 finner sted på Design og arkitektur Norge (DOGA) og parkområdet mellom DOGA og Kulturkirken Jakob!

Globaliseringskonferansen 2022 vil by på samtaler, verksteder, debatter, foredrag, kulturprogram og kurs, i tillegg til flere plenumsmøter. Globaliseringskonferansen er blitt til et av Norges største politiske verksteder for debatt og politikkutvikling. Globaliseringskonferansen samler deltakere fra inn- og utland og er en møteplass for alle som er interesserte og engasjerte i samfunn, politikk, kultur og internasjonale spørsmål. For deg som vil ha en verden der mennesker og miljø veier tyngre enn økonomiske hensyn - av aktivister fra verden over.

Temaet for årets globaliseringskonferanse er “Strategier for en bedre verden”.
Både i Norge og globalt står sosiale bevegelser overfor en rekke globale kriser: vi har i dag en ulikhetskrise, en femicidekrise, en atomvåpenkrise og en klima- og naturmangfoldskrise. Selv om disse krisene treffer oss forskjellig, er de samtidig uløselig knyttet til hverandre, noe som åpner for samarbeid på tvers av bevegelser. Årets Globaliseringskonferanse inviterer derfor til høyttenkning om hvordan vi best kan samordne og mobilisere kreftene våre på måter som tar oss i retning av en bedre verden. Kan krisene egentlig være et mulighetsrom for å bevise at en annen verden faktisk er mulig?

Ønsker du å melde deg på ungdomsprogrammet! Sjekk ut denne lenken for helt egen påmelding og for mer informasjon!

doga
globalisering
politikk
aktivisme
student
frivillig
musikk
kunst
verksted
kultur
fred
miljø
rettferdighet
konferanse
festival
workshop
samarbeid
samtale
demokrati
debatt
foredrag
likestilling
Byrådet støtter Globaliseringskonferansen over Oslo kommunes driftsbudsjett. Det er vi meget takknemlige for!
Bydel Grünerløkka ønsker å støtte tiltak og aktiviteter som bidrar til en grønnere og mer bærekraftig bydel. Grønne midler skal også stimulere til økt miljøengasjement og frivillighet i bydelen. Vi er veldig glade for mottatt støtte andre året på rad!